Typ Numer Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot Znak
Szczegóły A 20 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/20/2009
Szczegóły A 20 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Spółdzielnia Kółek Rolniczych SK/7635/21/2010
Szczegóły A 21 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych RI/7635/22/2008
Szczegóły A 21 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/21/2009
Szczegóły A 21 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/22/2010
Szczegóły A 22 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych RI/7635/23/2008
Szczegóły A 22 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/22/2009
Szczegóły A 22 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/23/2010
Szczegóły A 23 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych RI/7635/24/2008
Szczegóły A 23 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/23/2009
Szczegóły A 23 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/24/2010
Szczegóły A 24 Wniosek o przesunięcie terminu posadzenia 5 szt. drzew ANWIM S. A. RI/7635/26/2008
Szczegóły A 24 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/24/2009
Szczegóły A 24 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/25/2010
Szczegóły A 25 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawi Zarząd Zlewni Narwi w Dębem RI/7635/27/2008
Szczegóły A 25 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Zarząd Dróg Powiatowych SK/7635/25/2009
Szczegóły A 25 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/26/2010
Szczegóły A 26 Wniosek o wydanie opinii zatwierdzjącej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Marszałek Województwa Mazowieckiego RI/7624-1/28/2008
Szczegóły A 26 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/26/2009
Szczegóły A 26 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/27/2010
Szczegóły A 27 Wniosek o wydanie opinii zatwierdzjącej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Wojewoda Mazowiecki RI/7624/1/29/2008
Szczegóły A 27 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/27/2009
Szczegóły A 27 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/28/2010
Szczegóły A 28 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej PPHU "TECHNO-ŻWIR" S. Sobolewski, C. Woźniak Spólka Jawna RI/7625/30/2008
Szczegóły A 28 Wniosek na usunięcie zadrzewienia Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegaja ochronie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie danych osobowych SK/7635/28/2009
<12345678910...1516> Znaleziono: 385

Powrót