Formularz A

Szczegóły
 1. 100

 2. Wniosek na usunięcie zadrzewienia

 3. SK/7635/101/2009

 4. 2009-09-02

 5. Gmina Pokrzywnica
  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121Pokrzywnica

 6. -kopia wypisów z rejestru gruntów-EWOPIS wersja d -mapa z lokalizacją drzew - kopia projektu budowlanego na przebudowę drogi

 7. Starosta Pułtuski

 8. Urząd Gminy w Pokrzywnicy
  Wydział:
  Numer pokoju: pok. nr 17
  Telefon: 023 6918851

 9. 113, 158, 164, 17, 19, 30, 36, 37, 37, 39, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 51, 52, 52, 53, 56, 56, 57, 63, 75, 76, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 95, 106, 125, 16, 20, 24, 30, 32, 33, 38, 39, 39, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 49, 50, 50, 53, 54, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 86, 91, 92, 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 10. SK.7635-103/2009 Numer: 100/09/A Zakres: Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 12 szt. drzew- 3 topól, 3 klonów, 2 jesionów, 2 akacji, 2 kasztanowców z terenu działki nr 144/1 oraz cz. dz. nr 154/1 we wsi Gzowo , stanowiącej drogę gminną nr 340327W

 11. 2016-08-29 15:09:24

Powrót do listy

Drukuj