Zamknij okno Drukuj dokument

Informacje nieudostępnione

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2008-04-28 12:20:01
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-04-28 12:21:02
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2008-04-28 13:22:24
Ostatnia zmiana:2015-04-23 11:06:56
Ilość wyświetleń:5145