Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie

 

Pokrzywnica, 2018-02-05

 

 

SKU.6733.15.2017.AT

              

                

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/  zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dzierżenin numerami 3/1 i 4/7.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15) z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

 

 

 

z up. Wójta

 

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-02-05 15:07:29
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-02-05 15:08:22
Ostatnia zmiana:2018-02-05 15:08:35
Ilość wyświetleń:77