Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. działki położonej we wsi Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wadium

Godzina przetargu

1.

5/3

0,0600 ha

32.000 zł netto

3.200 zł

14:35

Stan prawny działki uregulowany jest w księdze wieczystej: KW Nr OS1U/00016945/7 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 lutego 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

Działka nr 5/3 położona jest w obrębie 20 Nowe Niestępowo. Nieruchomość jest zabudowa budynkiem sklepu. Jest usytuowana przy drodze Pokrzywnica - Kacice oraz w pobliżu drogi do Golądkowa. Działka ogrodzona siatką metalową, brama i furtka z prętów metalowych. Nieruchomość posiada podłączenie do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Odprowadzenie ścieków do szamba. Budynek z lat siedemdziesiątych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, użytkowany jako sklep. Obecnie budynek jest nieużytkowany, wymaga gruntownego remontu.

Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica. 

Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Działka zabudowana budynkiem sklepu po byłej GS "SCH".

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

 WÓJT
/-/ Adam Dariusz Rachuba

Załączniki

INFORMACJA z I przetargu (199.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Damian Rębała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2018-01-09 10:09:41
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2018-01-09 10:13:25
Ostatnia zmiana:2018-02-13 11:48:40
Ilość wyświetleń:559