Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

 

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

       W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

Podstawowym celem zmian jest implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

       Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

       Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r.). Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

 

 Zasady ogólne

1. Zasady oraz definicja ponownego wykorzystania informacji publicznej wynikają z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764), zwanej dalej "Ustawą".

2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, odbywa się poprzez ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

1) udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

3) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

3. Prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej przysługuje każdemu bezpłatnie

z zastrzeżeniem postanowień Ustawy.

 

 Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

1. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną zobowiązany jest do:

1) informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tak aby informacja ta była widoczna;

2) Podmiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie tych informacji oraz za wszelkie operacje na tych informacjach.

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - tryb wnioskowy

1. Przekazanie informacji w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek jeżeli:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w inny sposób

2) podmiot uprawniony (wnioskodawca) zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Wnioskodawca winien złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na urzędowym formularzu, określonym w drodze rozporządzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wniosek można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego.

3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku

 

Odwołanie

1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawy.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1,

06-121 Pokrzywnica

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2012-02-27 14:58:26
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2012-02-27 14:58:44
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2012-03-01 10:53:44
Ostatnia zmiana:2018-04-19 12:26:33
Ilość wyświetleń:4090
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij