Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

 

Pokrzywnica, 2017-12-04

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowiskoi rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

Wójt Gminy Pokrzywnica  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z art. podaje do publicznej wiadomości informacje o: 

1. Przystąpieniudo przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski, złożony w dniu 23.10.2017 r. i  uzupełniony w dniach 21.11.2017 r. i 30.11.2017 r.

3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zaś organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

4. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

5.  Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków. 

6. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę  usług administracji publicznej) w terminie 30 dni od daty upublicznienia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 04.12.2017 r. do dnia 03.01.2018 r.,na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, poczta elektroniczna: ug@pokrzywnica.pllub srodowisko@pokrzywnica.pl, adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy:

 /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP,  /7q9k8m4ytz/skrytka

 Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2017 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy i Olbrachcice.

  

     Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Damian Rębała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2017-12-04 15:47:59
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2017-12-04 15:50:27
Ostatnia zmiana:2017-12-04 15:50:30
Ilość wyświetleń:310
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij