Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie przebudowa drogi

Pokrzywnica, 2016-07-14

 

 

SKU.6220.8.2016.JJ 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1, 49 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 33 § 1 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej dalej "ustawą ooś")

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.07.2016 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin na działkach oznaczonych nr ewid. 165/1 i 180 na odcinku 1,295 km.  Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia został przesłany w dniu 24.06.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz w dniu 29.06.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Wynikiem tych wystąpień jest opinia ZNS.7121-15/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 07.07.2016 r. znak ZNS.7121-19.1/16 wskazująca na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W dniu 13.07.2016 r. do  tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11.07.2016 r. znak WOOŚ-II.4240.967.2016.IA. wyrażające opinię, że planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie. W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15) z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

Ponadto informuję, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie.
             Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  5 sierpnia 2016 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Dzierżenin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

 

 

Z up. WÓJTA

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

 Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2016-07-14 13:20:50
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2016-07-14 13:21:37
Ostatnia zmiana:2016-07-14 13:21:53
Ilość wyświetleń:896
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij