Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obiweszczenie

 

Pokrzywnica, 2015-12-14

SKU.6220.13.2015.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie.

 

Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1, 49 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.
33 § 1 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 14.12.2015 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 340311W Ciepielin- Budy Ciepielińskie od km 0+000 do km 2+121,14 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Ciepielin numerem 111 oraz wsi  Budy Ciepielińskie numerem 182.  Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia został przesłany w dniu 26.11.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Wynikiem tych wystąpień jest opinia ZNS.7121-29/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 09.12.2015 r. znak ZNS.7121-31.1/15 wskazująca na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10.12.2015 r. znak WOOŚ-II.4240.1643.2015.IA wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe
w przedmiotowej sprawie. W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15)
z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

Ponadto informuję, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie.
             Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  31 grudnia 2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Ciepielin i Budy Ciepielińskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

 

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-12-15 11:11:00
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-12-15 11:11:09
Ostatnia zmiana:2015-12-15 11:11:24
Ilość wyświetleń:812
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij