Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obiweszczenie kanalizacja

 

Pokrzywnica, 2015-10-14

SKU.6220.10.2015.JJ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie.

 

Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 1, 49 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 33 § 1 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 14.10.2015 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie kanalizacji sanitarnej do obsługi zabudowy mieszkaniowej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica i Piskornia, obejmującej:

  • kanały sanitarne -  ok. 12,6 km
  • kolektory tłoczne -  ok. 4,4 km
  • przepompownie strefowe - 11 kpl
  • przyłącza - ok 141 szt

na działkach nr ewid.:

POKRZYWNICA nr: 13, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 85, 86/1, 87, 88, 89, 90/1, 92, 93/1, 93/2, 94, 99, 104, 113, 117/2, 119/2, 123/2, 124, 126/2, 128, 130, 133, 135, 136/1, 138, 139/1, 139/4, 140/1, 140/4, 140/5, 141, 142, 144/2, 144/4, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 145/2, 145/3, 145/4, 145/6, 145/7, 145/8, 146, 182, 183, 193/3, 194/1, 194/2, 196, 197, 199/10, 200, 201, 203, 204, 205/1, 205/3, 205/4, 206/1, 206/3, 206/4, 207, 208, 209, 210, 211, 213/2, 214, 215/5, 215/7, 215/8, 216, 217, 219, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243/2, 244/2, 244/3, 263, 269/3, 269/5, 269/7, 272, 273/2, 273/3, 273/7, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282/2, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297, 298, 299/4, 299/5, 299/8, 300/1, 300/2, 300/3, 338, 341/2, 341/8, 341/12,  341/15, 341/18, 341/19, 341/22, 341/23, 341/28, 341/29, 341/30, 341/32, 380, 381, 382, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 413, 422, 423/1, 424, 439/1, 439/2, 441, 442, 443, 444/1, 444/3, 444/6, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/10, 448/11, 448/12, 448/13, 449/1, 449/2, 449/3, 450/3, 450/5, 454, 455, 470,471, 487/2, 488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 491, 493/2, 494/1, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500, 501/2, 503, 504, 505/1, 508/2, 509, 512/3, 512/4, 539, 543, 544, 545, 547/1, 547/5, 549, 562, 563, 564, 565, 572, 599oraz

PISKORNIA: 95/2, 96, 97, 119.

Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 16.09.2015 r. został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku. Wynikiem tych wystąpień jest opinia ZNS.7121-22/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 24.09.2015 r. znak ZNS.7121-24.1/15 wskazująca na brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.09.2015 r. znak WOOŚ-II.4240.1040.1250.IA wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe
w przedmiotowej sprawie. W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  iż w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15)  z zebranymi materiałami i dowodami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

            Ponadto informuję, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie.

             Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  30 października 2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Pokrzywnica i Piskornia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-10-14 14:05:15
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-10-14 14:05:45
Ostatnia zmiana:2015-10-14 14:05:51
Ilość wyświetleń:1253
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij