Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Młodszy referent d/s kancelaryjno - gospodarczych - zakończony

Pokrzywnica, 2007-11-07

 

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA

na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Młodszy referent d/s kancelaryjno - gospodarczych

w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy

 

1.Wymiar etatu – cały etat

2. Wymagania niezbędne:

l        posiadanie obywatelstwa polskiego,

l        wykształcenie średnie,

l        co najmniej rok pracy na stanowisku urzędniczym w j.s.t.,

l        biegła obsługa komputera,

l        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

l        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów, regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego,
 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 3. umiejętność samodzielnego analizowania danych, informacji i problemów.

 

4. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku objętym naborem.

 1. obsługa sekretariatu, prowadzenie kancelarii Urzędu;
 2. kierowanie obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Urzędu i Wójta;
 3. prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej;
 4. obsługa faksu, centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz nadzorowanie przeglądów i konserwacji tych urządzeń;
 5. wysyłanie korespondencji na zewnątrz, rejestrowanie wysyłanych pism oraz współpraca w tym zakresie z urzędem pocztowym;
 6. prenumerata czasopism dla potrzeb Urzędu;
 7. zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz wydawanie tych materiałów pracownikom;
 8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w Urzędzie, zakup środków czystości;
 9. zakup artykułów socjalnych dla pracowników oraz prowadzenie rejestru zakupów  i rozdziału artykułów;
 10. prowadzenie centralnego rejestru umów – zleceń;
 11. udzielanie informacji interesantom i kierowanie do właściwych stanowisk pracy;
 12. zabezpieczanie logistyczne sesji Rady Gminy i obrad Komisji;
 13. prowadzenie rejestru poleceń wyjazdu służbowego i ich wydawanie.

 

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  

    korzystania z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

    do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

    danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Zastrzega się możliwość poprzedzenia umowy o pracę, umową o pracę na okres  próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT D/S KANCELARYJNO -GOSPODARCZYCH W URZĘDZIE GMINY W POKRZYWNICY”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 2, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2007 r. o godz. 1300..

Nabór przeprowadzi w dniu 23 listopada 2007 r. o godz. 1400. Komisja powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Komisja rozpatrzy złożone oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozmowy odbędą się w terminie do 7 dni od dnia konkursu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze zm.).

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP ( bip.pokrzywnica.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

          

Wójt

                                                                                                   /-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załączniki

Lista kandydatów (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki naboru (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-03-12 11:25:13
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2008-04-08 14:35:11
Ilość wyświetleń:2738
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij