Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Specjalista d/s rozwoju gospodarczego, funduszy i programów pomocowych - zakończony

WOJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA

na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Specjalista d/s rozwoju gospodarczego, funduszy i programów pomocowych

w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy

 

1.Wymiar etatu – cały etat

2. Wymagania niezbędne:

?         posiadanie obywatelstwa polskiego,

?         wykształcenie wyższe,

?         co najmniej 3-letni staż pracy,

?         biegła obsługa komputera,

?         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

?         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów, regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
 2. znajomość zagadnień związanych z finansowaniem programów pomocowych UE,
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. umiejętność samodzielnego analizowania danych, informacji i problemów.

 

      Uwaga ! Przy wyborze na to stanowisko preferowane będą osoby niepełnosprawne.

 

4. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku objętym naborem.

 1. Analiza programów pomocowych pod kątem ich wykorzystania dla potrzeb Gminy Pokrzywnica.
 2. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów.
 3. Sporządzanie analiz finansowych projektów inwestycyjnych.
 4. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
 5. Udział w pracach komisji przetargowej.
 6. Przygotowywanie projektów programów inwestycyjnych.

 

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  

    korzystania z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

    do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

    danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Zastrzega się możliwość poprzedzenia umowy o pracę, umową o pracę na okres  próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:  „NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA D/S ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FUNDUSZY I PROGRAMÓW POMOCOWYCH W URZĘDZIE GMINY W POKRZYWNICY”,

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 2, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 1300..

Nabór przeprowadzi w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 1400. Komisja powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Komisja rozpatrzy złożone oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozmowy odbędą się w terminie do 7 dni od dnia konkursu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze zm.).

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP ( bip.pokrzywnica.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

    Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

Załączniki

Lista kandydatów (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki naboru (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-03-12 11:23:59
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2008-04-08 14:35:02
Ilość wyświetleń:2238
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij