Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Kierownik USC - zakończony

WOJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA

na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy

(cały etat)

 

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku objętym naborem:

  1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  2. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
  3. Sporządzanie aktów stanu cywilnego.
  4. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w księgach.
  5. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń i kserokopii dokumentów.
  6. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie dokumentacji z wydawaniem dowodów osobistych.
  7. Przygotowywanie decyzji na organizowane zbiórki publiczne, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w tym zakresie.
  8. Realizowanie zadań dotyczących ewidencji ludności.
  9. Wykonywanie zadań dotyczących rejestru wyborców.
  10. Nadzorowanie całokształtu spraw, realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem objętym konkursem:

1. Niezbędne:

?         Posiadanie obywatelstwa polskiego.

?         Wykształcenie wyższe.

?         Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy:

          a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22

              marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z

              późn. zm.) tj.:

1) w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2) lub w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3) lub w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i

    zakładach budżetowych,

4) lub w biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz

    zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5) lub w biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

         b) lub w służbie cywilnej,

         c) lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,

         d) lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

         e) lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.

?          Biegła obsługa komputera.

?          Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

?          Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Dodatkowe:

?          Znajomość zagadnień z zakresu:

a) ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz rozporządzeń    

    wykonawczych,

b) ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i rozporządzeń wykonawczych,

c) ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

d) ustawy o samorządzie gminnym,

e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

?          Doświadczenie w realizowaniu zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

3. Pożądane:

?          Sumienność, punktualność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność analizy spraw i ich ocena, kultura osobista, samodzielność, otwartość, życzliwość, brak stronniczości.

 

Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  

    korzystania z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

    do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

    danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Zastrzega się możliwość poprzedzenia umowy o pracę, umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

       „ NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

                                  W URZĘDZIE GMINY W POKRZYWNICY”

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 2,

Al. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 1300..

Nabór przeprowadzi w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 1400. Komisja powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Komisja rozpatrzy złożone oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozmowy odbędą się w terminie do 7 dni od dnia konkursu.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze zm.).

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP ( bip.pokrzywnica.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 

Wójt Gminy

/-/ Adam Dariusz  Rachuba

Załączniki

Lista kandydatów (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki naboru (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-03-12 11:22:52
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2008-04-08 14:34:53
Ilość wyświetleń:2379
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij