Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Inspektor d/s oświaty, kultury, sportu i zdrowia - zakończony

Wójt Gminy w Pokrzywnicy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

inspektor d/s oświaty, kultury, sportu i zdrowia.

 

1. Wymiar etatu 1

2.Wymagania konieczne:

a)      wykształcenie wyższe

b)      udokumentowane kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą

c)      3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

e)      niekaralność za przestępstwa umyślne

f)        nieposzlakowana opinia

g)       znajomość zagadnień, związanych z funkcjonowaniem oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym

3.Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i pracy na komputerze

b) wskazana znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego

c) wskazana umiejętność samodzielnego analizowania danych, informacji i problemów

d) preferowane doświadczenie w zarządzaniu oświatą

e) prawo jazdy kat. B

4. Zakres wykonywanych zadań:

a)      Koordynowanie działań organu prowadzącego w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy.

     Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego.

b)     Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i dyrektorami szkół w zakresie zgodnego

      z prawem wdrażania przepisów płacowych.

c)      Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie powołania, reorganizacji i  

      likwidacji placówek oświatowych.

d)     Obsługa  komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół.

e)      Obsługa komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień

      nauczyciela mianowanego.

f)       Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach oświatowych.

g)      Prowadzenie dokumentacji, związanej z oceną pracy dyrektora szkoły.

h)      Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia szkół w druki ścisłego zarachowania.

i)        Koordynowanie działań w zakresie dowożenia dzieci do szkół.

j)       Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania stypendiów socjalnych uczniom

k)     Obsługa narad z dyrektorami szkół oraz posiedzeń komisji właściwej ds. oświaty i sportu Rady Gminy .

l)        Sporządzanie informacji i analiz, dotyczących funkcjonowania szkół.

m)    Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół.

n)      Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych dyrektorów szkół.

o)     Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.

p)     Koordynowanie działań w zakresie organizacji imprez masowych.

       r)  Organizowanie zawodów sportowych, konkursów i imprez turystycznych.

s)  Współdziałanie w zakresie kultury, sportu i turystyki z jednostkami administracji    rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami.

t)   Opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie

  upowszechniania kultury, sportu i turystyki.

u)   Prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw w zakresie ochrony zdrowia.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys – curriculum vitae

c) kwestionariusz osobowy

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 2, w terminie do 24 stycznia do godz. 15.30

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ( bip.pokrzywnica.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

            Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze    1 etatu, z wynagrodzeniem zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich                                 ( Dz. U. nr 146, poz. 1223 ).

 

 

 

Wójt Gminy

Adam Dariusz  Rachuba

Załączniki

Lista kandydatów (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki naboru (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-03-12 11:18:39
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2008-04-08 14:34:35
Ilość wyświetleń:2542
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij