Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Świeszewo

Pokrzywnica, 2015-08-27

SKU.6220.9.2015.JJ

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo od km 0+000 do km 1+975,89 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Gzowo numerem 49/1 oraz wsi Świeszewo numerem 26,  wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235
z późn. zm.). Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  30.09.2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Gzowo
i Świeszewo
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

Otrzymują:

1.       Gmina Pokrzywnica

2.       Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa

3.       A/a

 

 

Do wiadomości:

1.       Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

3.       Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 3 Maja 20

06-100 Pułtusk

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-08-27 14:26:51
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-08-27 14:27:26
Ostatnia zmiana:2015-08-27 14:27:30
Ilość wyświetleń:899
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij