Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2015-08-05

SKU.6220.5.2015.JJ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej
nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica od km 10+500 do km 12+927
,  wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.). Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii od organów uzgadniających.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  01.09.2015 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń sołectwa Pokrzywnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokrzywnica: bip.pokrzywnica.pl

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

  1. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa
  2. A/a

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wójt Gminy Pokrzywnica

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2015-08-07 12:43:29
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2015-08-07 12:44:02
Ostatnia zmiana:2015-08-07 12:44:08
Ilość wyświetleń:1008
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij