Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

 

Pokrzywnica, 2013-07-29

 

SKU.6220.11.2012.JJ

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Wójt Gminy Pokrzywnica  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 

1. Przystąpieniudo przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:wydobywaniu kopaliny /piasków/ ze złoża kruszywa naturalnego "Murowanka III" na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 84 położonej w miejscowości Murowanka, gm. Pokrzywnica, w związku ze złożeniem przez firmę Wydobycie Kruszyw Naturalnych  Janusz Jeleń, ul. Białowiejska 18, 06-100 Pułtusk raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 04.01.2013 r. na wniosek firmy Wydobycie Kruszyw Naturalnych  Janusz Jeleń, ul. Białowiejska 18, 06-100 Pułtusk.

3. W ramach toczącego się postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. Organem właściwym do wydania decyzji określonej w pkt. 3 jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Organami  właściwymi do wydania opinii co do konieczności  opracowania raportu i jego zakresu były: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku. Organem właściwym do wydania postanowienia co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był Wójt Gminy Pokrzywnica.

Organem właściwymi do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy,  w godzinach jego pracy -  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

6.  Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski.

7. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w terminie 21 dni od daty upublicznienia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 29.07.2013 r. do dnia 19.08.2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

8.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

9.Organ właściwy w sprawie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2013-07-29 12:05:58
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2013-07-29 12:06:02
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2013-07-29 12:05:58
Ostatnia zmiana:2013-07-29 12:06:20
Ilość wyświetleń:1775
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij