Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Pokrzywnica, 2012-05-14

 

 

SKU.6220.3.2012.JJ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania i o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko

 

            Na podstawie  art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego  /tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm./ w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że  na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Prut lewostronny na działce o nr ewid. 229/7 w miejscowości  Gzowo, gm. Pokrzywnica.”

W związku z tym, informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 17).  Ponadto zgodnie z art. 78 § 1 KPA strona ma prawo żądać przeprowadzenie dowodu, który może być uwzględniony gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

            Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy złożony został  wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

                                                                                   

 

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2012-05-15 11:10:49
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2012-05-15 11:10:54
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2012-05-15 11:11:11
Ostatnia zmiana:2012-05-15 11:11:27
Ilość wyświetleń:1125
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij