Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR X/62/2015

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
oraz wprowadzenia innych zwolnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1238, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 700 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1000 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.200 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.200 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.400 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszych niż 22 miejsca – 1000 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1500 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2013 i nowszych określa się w wysokości:

1) środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) - 600 zł,

b) - 700 zł,

c) - 800 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 1.000 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 1.200 zł,

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) - 800 zł,

b) - 1.200 zł.

§ 2. 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

a) pojazdy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym inne, niż określone w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

b) środki transportowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 uchwały, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

(1) Odnośnik nr 1 w brzmieniu:

1.  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr X/62/2015

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 27 listopada 2015 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 Ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 300

1 400

13

14

1 300

1 400

14

15

1 400

1 600

15

 

1 400

1 600

Trzy osie

12

17

1 500

1 600

17

19

1 500

1 600

19

21

1 800

2 000

21

23

1 800

2 000

23

25

2 100

2 300

25

 

2 100

2 300

Cztery osie i więcej

12

25

2 000

2 200

25

27

2 200

2 400

27

29

2 200

2 400

29

31

2 400

2 800

31

 

2 400

2 800

 

Załącznik  Nr 2

do Uchwały Nr X/62/2015

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 27 listopada 2015 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 Ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 200

1 500

18

25

1 500

1 800

25

31

1 700

2 000

31

 

2 000

2 200

Trzy osie i więcej

12

40

2 000

2 200

40

 

2 200

2 800

 

Załącznik  Nr 3

do Uchwały Nr X/62/2015

Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia 27 listopada 2015 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 Ustawy

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1 100

1 300

18

25

1 300

1 500

25

 

1 400

1 500

Dwie osie

12

28

1 300

1 500

28

33

1 500

1 600

33

38

1 600

1 600

38

 

1 800

2 000

Trzy osie i więcej

12

38

1 400

1 500

38

 

1 800

2 000

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2011-03-02 14:34:10
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-03-02 14:34:35
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-03-02 14:41:13
Ostatnia zmiana:2018-01-08 10:36:35
Ilość wyświetleń:2210
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij