Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Na terenie samej miejscowości Pokrzywnica działa jedno stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”, Gminny Klub Sportowy oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast na terenie całej Gminy działa jeszcze siedem jednostek OSP. Są to organizacje o różnym profilu działania, z reguły nie działają one tak prężnie jak z pewnością życzyli by sobie tego mieszkańcy Gminy , raczej są to organizacje „uśpione”.

Z uwagi na fakt że Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi” jest organizacją najprężniej działającą na terenie całej Gminy obejmującą swym zasięgiem również cały powiat pułtuski, chcę bliżej przedstawić profil Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”

LGD „Zielone Mosty Narwi” ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go, wykorzystywać lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego. Warunkiem działania tej grupy jest chęć rozwoju własnego obszaru. Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują wspólne, praktyczne działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin powiatu pułtuskiego i okolicznych. Przez zrównoważony rozwój tych obszarów należy rozumieć rozwój, który pozwoli zwiększać jakość życia mieszkańców i zamożność poprzez między innymi :

- tworzenie lokalnych miejsc pracy,
-·rozwój rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego i agroturystyki,
-·zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym bioróżnorodności rolniczej,
-·zadbanie o czystość środowiska, szczególnie rzeki Narwi,
-·kultywowanie kultury i tradycji lokalnych,
-·dbanie o estetykę wsi, zachowanie zabytków i tradycyjnej architektury
-·zapewnienie dobrej jakości rozwiązań komunikacyjnych.
 
Do wypełnienia swojej misji Stowarzyszenie dąży poprzez osiąganie następujących celów:

1) rozwój lokalnej przedsiębiorczości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez:
-·wsparcie rolnictwa
-·zrównoważonego, przyjaznego środowisku i zapewniający zadowalający dochód rolnikom 
-·wsparcie rolnictwa ekologicznego
-·wsparcie przetwórstwa
-·wspieranie rozwoju rzemiosła i usług (poprzez szkolenia, pozyskiwanie funduszy, doradztwo, pomoc ekspercką)
-·wspieranie tworzenia lokalnych miejsc pracy zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju
2) szczególne dbanie o ekologie i ochronę środowiska poprzez:
-·podnoszenie ekologicznej świadomości lokalnych społeczności
-·wspieranie działań proekologicznych (w tym inwestycji w odnawialne źródła energii, segregacji i recyklingu odpadów, budowy oczyszczalni itp.)
-·dbanie o zgodność wszelkich działań rozwojowych z zasadą zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów przyrodniczych
3) rozwój lokalnej turystyki poprzez:
-·wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych,
-·informowanie i promowanie lokalnej turystyki
-·wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej w tym inwentaryzacje, oznakowanie, odrestaurowanie zabytków,
-·kultywowanie lokalnej tradycji (w tym tradycji kulinarnej i produktów lokalnych), wsparcie dla ginących zawodów
4) aktywizację mieszkańców poprzez :
-·wspieranie edukacji, organizowanie lub prowadzenie szkoleń, w tym pomoc osobom bezrobotnym lub pomoc w reorientacji zawodowej
-·wspólne imprezy, integrowanie lokalnej społeczności wokół różnych działań
-·współpraca z samorządem, innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi o podobnych celach, wspieranie rozwoju lokalnych organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, kulturę, edukację, sport lub ekologię
5) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych na powyższe cele.

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia składa się on z 5 członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków.

Dzięki funduszom z Norweskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych, w 2008 roku utworzono biuro LGD i zatrudniono 3 osoby- kierownika biura i koordynatora projektu oraz Specjalistę administracyjno-finansowego. Biuro mieści się w Pokrzywnicy, zlokalizowanej mniej więcej centralnie na obszarze całego LGD . Na biuro składają się 2 pomieszczenia z dostępem do sieci internetowej i telefonicznej. Dodatkowo obok znajduje się sala szkoleniowo – konferencyjna.

W tym samym budynku posiada swoją siedzibę również Urząd Gminy Pokrzywnica, co jest jego dodatkowym atutem, ponieważ budynek jest w ciągu dnia odwiedzany przez dużą liczbę osób. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Pokrzywnicy pomieszczenia biura LGD są wyposażone w niezbędne meble (biurka, szafy, stoły konferencyjne, sejf, szafy archiwistyczne itp.) i sprzęt elektroniczny (komputery, rzutnik multimedialny, ekrany, sprzęt nagłaśniający itp.). Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 54 Członków i dwóch wolontariuszy. 


Analiza SWOT

organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Pokrzywnica

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. kreatywność, szersze spojrzenie liderów

2. udział w organizacjach ludzi młodych, kreatywnych, szukający nowych rozwiązań  

3. widoczne jest zwiększenie ilości zadań realizowanych przez op

4. rozwija się proces integracji

5. staranne rozumienie problemów z jakimi stykają się organizacje, bezpośrednia styczność z ludźmi dotkniętymi problemem

6. organizacje mają wpływ na niektóre wydarzenia w Gminie

7. umiejętność współpracy z samorządem

1. słaba wymiana doświadczeń, informacji

2. mała ilość środków własnych

3. większość organizacji ma problemy finansowe

4. słaba integracja

5. słaby wizerunek społeczny organizacji

6. słaba umiejętność pozyskiwania środków finansowych, zwłaszcza zewnętrznych

7. incydentalność/sezonowość działań, działania nie są ciągłe

8. słaba promocja/autopromocja organizacji

9. przemęczenie/wypalenie/brak czasu działaczy

10. członkowie stowarzyszeń słabo utożsamiają się z organizacją, są słabo aktywni

11. słaby poziom umiejętności pozyskiwania i zarządzania wolontariuszami 

12. brak wiedzy w społeczności na temat organizacji

13. brak bazy danych/informatora na temat organizacji

14. za dużo małych, rozdrobnionych organizacji np. OSP

15. mało związków stowarzyszeń

16. liderzy organizacji nie znają się

17. niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego, mebli

18. słaba znajomość prawa

 

SZANSE – ZEWNĘTRZNE

ZAGROŻENIA - ZEWNĘTRZNE

1. możliwość pozyskania środków zewnętrznych/instytucje grantodawcze

2. przychylność/pomoc samorządów

3. atrakcyjność turystyczna terenów – większe zainteresowanie turystów działaniami, możliwość pozyskania sponsorów

4. możliwość uzyskania pomocy (prawnej, szkoleniowej itp.) od zewnętrznych organizacji, instytucji

5. pozyskanie mediów – stała promocja

1. niska aktywność społeczna mieszkańców

2. słaba świadomość czym są organizacje

3. słabe zaangażowanie ludzi w wolontariat, oczekiwanie na korzyści finansowe

4. traktowanie organizacji nieprofesjonalne (są małoważne, nieistotne, niewymagające profesjonalnego podejścia)

5. częste niezrozumienie potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi

6. brak stałych zasad współpracy z samorządem

7. duża ilość osób starszych, roszczeniowych, nie ufających organizacjom

8. zbytnie ingerowanie samorządów w działalność organizacji

9. niski poziom przygotowania urzędników odpowiedzialnych za współpracę z op 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2011-03-02 10:40:05
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2011-03-02 10:40:18
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2011-03-02 10:41:05
Ostatnia zmiana:2011-03-02 10:42:05
Ilość wyświetleń:1618
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij