Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zatory , 2010-07-21

 

RG.OŚ.7624-4/2010

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Wójt Gminy Zatory  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 

1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych wraz z myjnią samochodową na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/25 położonej  w miejscowości  Gzowo gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski”, w związku ze złożeniem przez CKM Inwestycje Sp. z o.o., Gzowo 25c, 06-114 Pokrzywnica, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 14.06.2010 r. na wniosek CKM Inwestycje Sp. z o.o., Gzowo 25c, 06-114 Pokrzywnica.

3. W ramach toczącego się postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. Organem właściwym do wydania decyzji określonej w pkt. 3 jest Wójt Gminy Zatory. Organami  właściwymi do wydania opinii co do konieczności  opracowania raportu i jego zakresu były: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku. Organem właściwym do wydania postanowienia co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był Wójt Gminy Zatory.

Organami  właściwymi do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku.

5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Zatorach, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu-  to jest od poniedziałku do piątku w godz.  800 do 1600.

6.  Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski.

7. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Zatorach, ul Jana Pawła II 106,  07-217 Zatory w terminie 21 dni od daty upublicznienia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 21.07.2010 r. do dnia 11.08.2010 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

8.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zatory.

9. Organ właściwy w sprawie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Zatory, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zostały zamieszczone dane o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z myjnią samochodową na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 120/25 położonej  w miejscowości  Gzowo gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski.”

       Wyżej wymieniony wykaz dostępny jest na stronie www.ugzatory.bip.org.pl

     Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica oraz    przekazane  sołtysowi wsi Gzowo  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zatory- www.ugzatory.bip.org.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl

 

 

 

Wójt Gminy Zatory

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2010-07-22 12:00:00
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2010-07-22 08:49:17
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2010-07-22 08:49:58
Ostatnia zmiana:2010-07-22 08:50:25
Ilość wyświetleń:1819
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij