Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi gminnej relacji Pobyłkowo Małe - Klusek

Pokrzywnica, 2009-05-13

RI 7625-21/2008/2009 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Wójt Gminy Pokrzywnica  na podstawie  art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 

1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: przebudowie drogi gminnej relacji Pobyłkowo Małe-Klusek od km 0+000 do km 2+672 na działce o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Klusek: dz. nr 27/1, Pobyłkowo Małe: dz. nr 208, w związku ze złożeniem przez Gminę Pokrzywnica, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 22.09.2008 r. na wniosek Gminy Pokrzywnica.

3. W ramach toczącego się postępowania zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. Organem właściwym do wydania decyzji określonej w pkt. 3 jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Organami  właściwymi do wydania opinii co do konieczności  opracowania raportu i jego zakresu były: Starosta Pułtuski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku. Organem właściwym do wydania postanowienia co do konieczności opracowania raportu i jego zakresu był Wójt Gminy Pokrzywnica.

Organami  właściwymi do dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach są: Starosta Pułtuski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku. 

5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 930 do 1730, w pozostałe dni tygodnia od 730 do 1530.

6.  Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski.

7. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej , ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w terminie 21 dni od daty upublicznienia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 13.05.2009 r. do dnia 02.06.2009 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

8.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

9. Organ właściwy w sprawie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Pokrzywnica, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zostały zamieszczone dane o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Pobyłkowo Małe-Klusek od km 0+000 do km 2+672 na działce o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Klusek: dz. nr 27/1, Pobyłkowo Małe: dz. nr 208”.

       Wyżej wymieniony wykaz dostępny jest na stronie www.ekokarty.pl/wykaz/pokrzywnica oraz www.pokrzywnica.pl

W związku z tym, iż w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,   przekazane  wsi  Pobyłkowo Małe i sołtysowi wsi  Klusek  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl

 

 

 

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2009-05-14 10:16:22
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2009-05-14 10:16:34
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2009-05-14 10:16:22
Ostatnia zmiana:2009-05-14 10:17:00
Ilość wyświetleń:1299
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij