Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim" polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3408W

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Powiatu Pułtuskiego, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.

„Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim”

polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3408W relacji Golądkowo- Łubienica na odcinku Niestępowo-Łubienica  od km 3+567,00 do km 7+370,00 o długości 3,803 km.

W związku z tym, informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od otrzymania pisma/od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w pokoju nr 17  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

            Zgodnie z art. 10 KPA stronom przysługuje prawo do czynnego udziału oraz przeglądanie akt sprawy w każdym stadium postępowania.

Niniejsze zawiadomienie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokrzywnica- bip.pokrzywnica.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1,w prasie lokalnej  a także przekazane  Sołtysowi Sołectwa Niestępowo , Sołtysowi Sołectwa Olbrachcice oraz Sołtysowi Sołectwa Łubienica Superunki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom (liczba stron przekracza 20).

 

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2009-04-21 17:01:31
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2009-04-21 17:01:51
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2009-04-21 17:03:32
Ostatnia zmiana:2009-04-21 17:03:37
Ilość wyświetleń:1387
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij