Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Zawiadomienie obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy

Z A W I A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 § 1 i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

z a w i a d a m i a m

 

 że po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień, tut. Organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 512/4 położonej we wsi Pokrzywnica i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, iż z niezbędną dokumentacją  sprawy oraz z projektem ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, pokój nr 17,  w godz. pracy Urzędu tj. we wtorki od 930 do 1730, w pozostałe dni tygodnia od 730 do 1530 oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie do 14 dni od  otrzymania  niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie- obwieszczenie  zostaje umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, w prasie lokalnej,  na stronie internetowej bip.pokrzywnica.pl oraz doręczone stronom postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

                                                                                         Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2009-01-12 13:59:20
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:59:50
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2009-01-12 14:00:20
Ostatnia zmiana:2009-01-12 14:00:56
Ilość wyświetleń:1568
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij