Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminej relacji Łepice - Kokoszka

Pokrzywnica, 2008-11-12

RI 7625-13/2008

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. / oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 125/ po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Pokrzywnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej relacji Łępice-Kokoszka  od km 0+000 do km 1+215  na działce o nr ewidencyjnych 23 położonej  we wsi Łępice.

Po uzyskaniu opinii organów, o którym mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1 oraz art. 578 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Stwierdzam

 

brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Uzasadnienie

 

W toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Starosta Pułtuski  postanowieniem z dnia 22.09.2008 r. znak RLO. 7633-48/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku postanowieniem z dnia 30.09.2008 r. Nr ZNS.712-37/08  znak ZNS.712-41/08 odstąpili od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W planowanej inwestycji będą zastosowane rozwiązania chroniącego środowisko przed negatywnym oddziaływaniem.

Prace związane z przebudową w/w odcinka drogi odbywać się będą w granicach pasa drogowego istniejącej drogi. Dlatego też nie nastąpi ingerencja w środowisko naturalne. W fazie realizacji wystąpi zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych /spaliny/ oraz hałasu od pracujących maszyn i urządzeń. Ponadto wykonane zostaną pobocza drogi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wywoła pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ poprawa nawierzchni przyczyni się do obniżenia czasu dojazdów i w związku z tym ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska szczególnie w pobliżu zabudowań. Zlikwidowana zostanie również emisja pyłów spowodowana dotychczasową nawierzchnią żwirową drogi.

Planowane przedsięwzięcie docelowo w sposób istotny wpłynie na obniżenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych do środowiska, co wpłynie pozytywnie na otoczenie i zdrowie ludzi.   

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica  w terminie 7  dni od daty jego doręczenia .

 

 

Z up. Wójta

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

        Sekretarz Gminy

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2008-11-13 08:29:45
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-11-13 08:30:16
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2008-11-13 08:30:45
Ostatnia zmiana:2008-11-13 08:31:29
Ilość wyświetleń:1416
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij