Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi gminnej relacji Olbrachcice Koziegłowy

Pokrzywnica, 2008-10-24

 

RI.7625-15/2008

 

P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 

zawieszam postępowanie administracyjne

 

wszczęte na wniosek Gminy Pokrzywnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej relacji Olbrachcice- Koziegłowy od km 0+000 do km 1+760 na działce  o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Olbrachcice: dz. nr 53, Koziegłowy : dz. nr 153 , Nowe Niestępowo: dz. nr 7

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wnioskiem z dnia 31.07.2008 r. Gmina Pokrzywnica wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej relacji Olbrachcice- Koziegłowy od km 0+000 do km 1+760 na działce  o nr ew. i obrębie ewidencyjnym: Olbrachcice: dz. nr 53, Koziegłowy : dz. nr 153 , Nowe Niestępowo: dz. nr 7.

          Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPOWM). W dniu 10.10.2008 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie  został złożony wniosek na dofinansowanie w/w zadania.

         Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, organ administracji zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przyczyną zawieszenia postępowania może być zatem tylko taka okoliczność, od której zależy rozstrzygnięcie sprawy, lecz ocena tej okoliczności nie należy do właściwości organu mającego wydać rozstrzygnięcie, lecz do innego organu lub sądu. 

        Biorąc pod uwagę powyższe należy zawiesić przedmiotowe postępowanie do czasu wyjaśnienia kwestii związanych z ewentualnym przyznaniem dotacji z funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPOWM) na w/w przedsięwzięcie, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2009 r.

       Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.   

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Z up. Wójta

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

        Sekretarz Gminy

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:2008-10-27 08:58:11
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2008-10-27 08:58:35
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2008-10-27 08:58:11
Ostatnia zmiana:2008-10-27 08:59:02
Ilość wyświetleń:1481
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij