Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia

 

                                                                                                               Pokrzywnica, dnia 22.06.2018 r.

SKU.6733.6.2018.AT

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U.  z 2017 r., poz. 1257/, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/ zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.  Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa Pełnomocnik P. BOGDAN SADOWSKI, w dniu 22.06.2018 r. została wydana decyzja nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na budowie: elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV ze złączami kablowymi, na terenie części działek nr ewid.: 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/9, 312/10 i 312/11 w m. Piskornia, gmina Pokrzywnica,

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w godzinach urzędowania (pokój nr 15).

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 Z up. Wójta

 

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

Sekretarz Gminy

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl)

w dniu 22.06.2018 r. oraz wywieszono na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

w dniu 22.06.2018 r., zdjęto w dniu: …………..

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Rakocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-06-22 13:19:30
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-06-22 13:22:03
Ostatnia zmiana:2018-06-25 15:41:46
Ilość wyświetleń:203
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij