Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

                                                                                                                     Pokrzywnica, dnia  24.04.2018 r.

SKU. 6733.4.2018.AT

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U.  z 2017 r., poz. 1257/, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/ zawiadamiam, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.,  Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa Pełnomocnik: P. Bogdan Sadowski, w dniu 24.04.2018 r. została wydana decyzja nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na demontażu odcinka linii napowietrznej SN 15kV, demontażu stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV,  rozbudowie linii napowietrznej SN 15 kV,  budowie linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV, na terenie części działek o nr ewid.: 23/1, 24/1, 24/2, 24/3 w m. Dzierżenin,  gmina Pokrzywnica.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w godzinach urzędowania (pokój nr 15).

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Źródło informacji:Tadeusz Jakubiak
Data utworzenia:2018-04-24 10:07:49
Wprowadził do systemu:Łukasz Rakocki
Data wprowadzenia:2018-04-24 13:08:05
Opublikował:Łukasz Rakocki
Data publikacji:2018-04-24 13:10:50
Ostatnia zmiana:2018-04-24 13:10:58
Ilość wyświetleń:313
Urząd Gminy w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 21 Fax: 23 691 85 55
e-mail: ug@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij