Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pokrzywnica

Kolorowy pasek

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki - Nowe Niestepowo

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. działki położonej we wsi Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wadium

Godzina przetargu

1.

5/3

0,0600 ha

30.000 zł netto

3.000 zł

14:35

 Stan prawny działki uregulowany jest w księdze wieczystej: KW Nr OS1U/00016945/7 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu  5 kwietnia 2018 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:

Działka nr 5/3 położona jest w obrębie 20 Nowe Niestępowo. Nieruchomość jest zabudowa budynkiem sklepu. Jest usytuowana przy drodze Pokrzywnica - Kacice oraz w pobliżu drogi do Golądkowa. Działka ogrodzona siatką metalową, brama i furtka z prętów metalowych. Nieruchomość posiada podłączenie do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Odprowadzenie ścieków do szamba. Budynek z lat siedemdziesiątych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, użytkowany jako sklep. Obecnie budynek jest nieużytkowany, wymaga gruntownego remontu.

 • Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica. 

 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Działka zabudowana budynkiem sklepu po byłej GS "SCH".

 • Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Na sprzedaż w/w działki w dniu 9 lutego br. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

WÓJT
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

                                                                                                                   

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Pokrzywnica
Źródło informacji:Adam Rachuba
Data utworzenia:2018-02-27 12:00:14
Wprowadził do systemu:Damian Rębała
Data wprowadzenia:2018-02-27 12:10:23
Opublikował:Damian Rębała
Data publikacji:2018-02-27 12:27:39
Ostatnia zmiana:2018-02-27 12:27:52
Ilość wyświetleń:332
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij